MartialInfo

Martial Art Schools in the country of China

Beijing Yao Zongxun Martial Arts Academy
2, Xinxi Rd-Build 2-21B ShangDi Hadian Qu, Beijing __

View Detailed Information


Chan Wu Gong Fu Academy
Team 08, Number 26, Wangshang, Dajindian, Dengfeng __

View Detailed Information


China Shaolin Kung Fu Association
2503P, Luk Yeung Sun Chuen, Tsuen Wan, Hong Kong __

View Detailed Information


China Zhengzhou International Shaolin Wushu Festival
zheng hua road, Zhengzhou __

View Detailed Information


HONG KONG AIKIDO ASSOCIATION LIMITED
PO BOX 28404 GOLUCESTER RD PO, WAN CHAI, HONG KONG 

View Detailed Information


Hong Kong Tai Chi Relaxation Club
POBox 87067, Tokwawan Post Office, , Hong Kong __

View Detailed Information


Kunming South of the Clouds
Western Mountains, Kunming City Yunnan

View Detailed Information


Qufu Shaolin Kung Fu School China
Jubao Shanzhuang, Bei Wai Huan Rd, Qufu Shandong

View Detailed Information


Shaolin International Festival
16, zheng hua road, Zhengzhou 

View Detailed Information


Shaolin Temple Disciple's Union
Shaolin Temple, Dengfeng 

View Detailed Information


tai chi and kung fu
2-4-201 youyidajie, shijiazhuang __

View Detailed Information


Taizu Shaolin Kung Fu School
, handan hebei

View Detailed Information


Yiquan
, Hangzhou 

View Detailed Information


Ziboce Kung Fu Box
99 Mei King Street,, Hong Kong. __

View Detailed Information