MartialInfo

Martial Art Schools in the country of Korea

GiCheon
127-1 Bundang-dong , Seongnam-si, Gyeonggido 

View Detailed Information


Heo's martial arts report
470 Samga-dong , Yongin-si, Gyounggee-do, Korea 

View Detailed Information


International HKD Federation - Jae Nam Musul Won Headqu
522 Ka Chang Ree Baek Am Myon, Yong-In City Gyeonggi-do __

View Detailed Information


Korea Moosoolwon
Giheung-ub, SangGal-ri, 459-3, Joogong Plaza 3F, YongIn GyeongGi-do __

View Detailed Information


Korean Martial Arts Dojang
670-1 Hannam-dong, Seoul 

View Detailed Information


Sinanju
The House of Sinanju, Sinanju 

View Detailed Information


SooBahk International
Oscar Bldg. #405 (SBI B&C Ctr, Korea) 181-31 InHeonDong, Seoul __

View Detailed Information


Teoul Moon Kung Fu
Unit 15173 Box 562, APO AP __

View Detailed Information


USFK Soo Bahk Do
3F SBD/MDK Bldg 59-3, Namyoung-Dong, Yongsan Gu, Seoul 

View Detailed Information


USFK SooBahk
SooBahk Instr Ivanhoe Kim SahBum, APO AP

View Detailed Information


World HaedongKumdo Federation
#340-1,Namcheon 1 Dong,Suyounggu,Busan,Korea, Busan in Korea __

View Detailed Information


World Teoul Moon KungFu Association
222-3 Sin Jang-Dong, Pyoung Teak City Korea

View Detailed Information